A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9
FREE Shipping

A Little History of Economics (Little Histories)

A Little History of Economics (Little Histories)

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Phương thuốc chữa trị của Malynes là đặt ra những hạn chế đối với dòng chảy vàng ra nước ngoài để bảo tồn trữ lượng vàng của quốc gia.

pois pertinente encontrar o fio condutor dos eventos que nos trouxeram até Hoje, para melhor lidar com o Presente. Bảng kinh tế này chắc chắn có ảnh hưởng: các nhà kinh tế học sau đó, kể cả Adam Smith, đã ca ngợi nó và cho đến ngày nay ý tưởng về việc luân chuyển tài nguyên giữa người lao động, công ty và người tiêu dùng vẫn là nền tảng cho hiểu biết của chúng ta về nền kinh tế. Sự không chắc chắn này không chỉ là cơ hội cho những nghiên cứu sâu hơn tiếp tục thực hiện, mà còn đem lại một hy vọng lớn cho những người muốn sống trong một quốc gia với mức bình đẳng và sự hài lòng cao nhưng vẫn đủ thịnh vượng. Trong lập luận rằng nền kinh tế thường tốt nhất khi được để tự do vận hành, ông đã dự đoán được niềm tin của nhiều nhà kinh tế học ngày nay: cách tốt nhất thường là không để chính phủ can thiệp vào nền kinh tế bằng cách áp đặt rất nhiều loại sưu cao thuế nặng chẳng hạn. Nhưng khi nghĩ về thứ chúng ta đã bỏ qua với 20 triệu - có thể mua được điện thoại, máy tính, quần áo, giầy dép.Sách vở, bút, nước dù dễ dàng thấy ở cửa hàng gần nhà cũng đều có thể trở thành khan hiếm vì số lượng của những thứ đó luôn có giới hạn, trong khi nhu cầu, mong muốn của con người có thể không giới hạn và mọi thứ đều có giá phải trả, phải mất chi phí để có được thứ mình muốn. Overall, this book was a lot of fun, though I would advise most readers to read the book just a little at a time.

A Economia é um Sistema complexo, onde interagem múltiplas variáveis, e o conhecimento de modelos mais primários facilita o seu estudo e compreensão. Sự khan hiếm và chi phí cơ hội khiến con người phải lựa chọn - lựa chọn chính là một nguyên tắc kinh tế cơ bản. This Little History of Economics is a very useful contribution, for those with knowledge of the subject as well as beginners.Bu cahillikle, kötü niyetle, liyakatsızlıkla, nepotizmle açıklanabilecek kadar basit bir konu değil. Nhưng nhập khẩu không phải là xấu nếu những gì người Hà Lan cần là đinh của người Anh - hoặc trứng cá muối của Nga và phô mai của Pháp. Giới thương nhân cho ra đời hình thức bảo hiểm: trả cho ai đó một số tiền để đổi lấy lời hứa rằng họ sẽ bồi thường cho bạn những tổn thất do vận rủi gây ra, chẳng hạn việc như con tàu của bạn bị chìm vì gặp bão. More likely, it'll be appreciated by older readers who find themselves baffled by economics and want to catch up quickly.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop